Pars Travel

Reseförsäkring

Pars Travel

Har du koll på din reseförsäkring?

Att vad du får–och inte av just ditt försäkringbolag om något händer.
Med Europeiskas semesterförsäkring får du bland annat Ersättningresa,självrisken tillbaka.